Miasto: Gliwice

Ulica: o. Jana Siemińskiego 10

Kod pocztowy: 44-100

Email: as_gliwice@sw.gov.pl

Telefon: 32 400 08 00

Fax: 32 239 50 67

Święto Wojska Polskiego

12.08.2022
Z okazji Święta Wojska Polskiego, 12 sierpnia 2022 r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach mjr Michał Mudy wziął udział w organizowanych uroczystościach.

Zespół, bezpieczeństwo i zaufanie

09.06.2022
Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gliwicach ukończyli kolejne specjalistyczne szkolenia zawodowe. Pod okiem instruktorów SW trenowali umiejętności z zakresu strzelania, stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Współpraca z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa

01.06.2022
1 czerwca 2022 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Aresztem Śledczym w Gliwicach i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach.

Aktualności

Gliwicki areszt odwiedzili sędziowie biorący udział w programie wymiany stażowej Europejskiej Sieci Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN Exchange Programme).

Służba Więzienna jest trzecią co do wielkości formacją mundurową w Polsce. W jej szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Za murem na Siemińskiego w Gliwicach, służbę na 30 różnych stanowiskach pełni ponad stu funkcjonariuszy SW.

Przypadająca na dzień 25 lipca inicjatywa święta podjęta została w 2006 roku przez Duszpasterstwo Kierowców współpracujące z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Krzysztofem Hołowczycem - kierowcą rajdowym. W gliwickim areszcie Dzień Bezpiecznego Kierowcy to nie jedyna okazja do przeprowadzenia ze skazanymi zajęć profilaktycznych. Udział w programach pozwala skazanym na kształtowanie odpowiedzialnych postaw w roli kierowcy.

W Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyło się Święto Policji 2022. Tegoroczne obchody Święta Policji są szczególne, ponieważ w tym roku śląska policja obchodzi stulecie istnienia.

Odbywanie kary pozbawienia wolności nie polega jedynie na izolowaniu skazanego od społeczeństwa. Podczas pobytu w więzieniu osadzeni pracują, uzupełniają wykształcenie, odbywają terapię. Jednym z możliwych środków resocjalizacji jest też kształtowanie nowych wartości poprzez umożliwianie osadzonym praktyk religijnych.

25 maja 2022 roku w siedzibie Nadleśnictwa Rudziniec podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Aresztem Śledczym w Gliwicach i Nadleśnictwem Rudziniec.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej