Miasto: Krasnystaw

Ulica: Poniatowskiego 27

Kod pocztowy: 22-300

Email: as_krasnystaw@sw.gov.pl

Telefon: 82 57 56 100

Fax: 82 57 64 025

Chcesz służyć Rzeczypospolitej Polskiej? Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej!

24.11.2023
Ogłoszenia o naborze do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego

Uroczysta odprawa awansowa w krasnostawskiej jednostce penitencjarnej

24.11.2023
W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie odbyła się uroczysta odprawa z okazji Dnia Niepodległości.

Edukacja historyczna skazanych

21.11.2023
Osadzeni z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie uczestniczyli w spotkaniu z Kierownikiem Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu.

Aktualności

16 listopada 1995 r. na spotkaniu w Paryżu została przyjęta przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) Deklaracja Na Temat Zasad Tolerancji (Declaration of Principles on Tolerance. Z tej okazji w dniu 16 listopada obchodzony jest „Międzynarodowy Dzień Tolerancji”.

„…My, Pierwsza Brygada, Strzelecka gromada, Na stos, rzuciliśmy Swój życia los, Na stos, na stos!...”

27 października 2023 roku grupa studentów należących do Studenckiego Koła Naukowego Geografii Wojskowej i Zarządzania Kryzysowego „Kryzysowcy” funkcjonującego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie wraz z opiekunem, odwiedziła krasnostawską jednostkę penitencjarną.

25 października 2023 roku ppłk Marcin Czerw - Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie podpisał kolejną umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Trans-Bas” Owsik Piotr z Zamościa.

W dniach od 16 do 20 października 2023 r. w wielu europejskich krajach, w tym w Polsce obchodzony był Międzynarodowy Tydzień Mediacji. W obchody aktywnie włączył się Areszt Śledczy w Krasnymstawie.

„Żołnierze Wyklęci” byli uczestnikami polskiego zbrojnego podziemia niepodległościowego, którzy od 1944 r. walczyli przeciwko sowieckiej okupacji i narzuconej przez Moskwę władzy komunistycznej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej