Miasto: Szczecin

Ulica: Kaszubska 28

Kod pocztowy: 70-226

Email: as_szczecin@sw.gov.pl

Telefon: 91 480 91 00

Fax: 91 480 92 60

O współpracy służb

26.01.2023
Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie ppłk Radosław Jaźwiński spotkał się z zastępcą szefa Sztabu ds. Zabezpieczenia Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie gen. brygady Tomaszem Kowalikiem.

Zmiany Kodeksu karnego wykonawczego

12.01.2023
W dniu dzisiejszym w Areszcie Śledczym w Szczecinie odbyło się spotkanie kierownictwa jednostki penitencjarnej z Jarosławem Giecewiczem Przewodniczącym V Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karny

Ślubowanie nowych funkcjonariuszy

10.01.2023
„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście...". Słowami roty ślubowania nowo przyjęci funkcjonariusze rozpoczęli służbę w Areszcie śledczym w Szczecinie oraz Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie.

Aktualności

W bieżącym roku na terenie Aresztu Śledczego w Szczecinie prowadzono prace remontowo - budowlane, których celem jest poprawa warunków pełnienia służby funkcjonariuszy i pracowników jednostki.

W Areszcie Śledczym w Szczecinie odbyły się dwa wyjątkowe koncerty dla osadzonych.

Ppłk Radosław Jaźwiński, Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie,  spotkał się w Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie z przedstawicielem wykonawcy Jakubem Kaczorowskim, Dyrektorem Państwowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Metalowego POMET WRONKI.

Funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Szczecinie nie pozostał obojętny na zachowanie agresywnego klienta sklepu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej