Miasto: Poznań

Ulica: ul. Młyńska 1

Kod pocztowy: 61-729

Email: as_poznan@sw.gov.pl

Telefon: 61 85 68 250

Fax: 61 85 68 252

Umowa z firmą Steelpress Sp. z o.o.

10.05.2022
W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu nowych doświadczeń oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Porozumienie o współpracy

22.04.2022
Areszt Śledczy w Poznaniu podpisał porozumienie o współpracy z kolejną szkołą.

Areszt pomaga ofiarom wojny….

22.03.2022
"Bo obojętność w pewnym momencie jest tym samym co morderstwo, zabójstwo. Jak się przyglądasz złu i odwracasz głowę albo nie pomagasz, kiedy możesz pomóc, to stajesz się współodpowiedzialny. Bo twoje odwrócenie głowy pomaga tym, którzy dopuszczają się zła" Marek Edelman

Aktualności

W dniu 04.04.2022r. Areszt Śledczy w Poznaniu przekazał kolejną partię dzieł krawiectwa artystycznego na cele charytatywne.

Areszt Śledczy w Poznaniu systematycznie i skutecznie promuje pracę w Służbie Więziennej.

Areszt Śledczy w Poznaniu odwiedziła grupa kadetów klas policyjnych z Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu od grudnia 2021 roku świadczą pracę na rzecz nowego kontrahenta, którym jest WARS S.A.

Pomoc Ukrainie

14.03.2022

W Areszcie Śledczym w Poznaniu zakończyła się zbiórka środków finansowych na pomoc Ukrainie.

"Pomagamy"

09.03.2022

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu przeprowadzili wewnątrz jednostki akcję "Pomagamy".

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej