Miasto: Radom

Ulica: Wolanowska 120

Kod pocztowy: 26-600

Email: as_radom@sw.gov.pl

Telefon: (48) 613-10-00

Fax: (48) 330-86-13

Nowe miejsce pracy dla skazanych

05.12.2023
Dzięki podpisanej umowie pomiędzy Dyrektorem Aresztu Śledczego w Radomiu ppłk Robertem Piwko, a firmą COMOX Sp z o.o z siedzibą w miejscowości Kępiny, kolejni skazani z radomskiej jednostki będą mogli pracować odpłatnie u kontrahenta zewnętrznego.

Awanse w ramach obchodów Święta Odzyskania Niepodległości. 25 lecie Aresztu Śledczego w Radomiu

19.11.2023
17.11.2023 w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyły się Obchody Narodowego Dnia Niepodległości połączone z wręczeniem Brązowych Krzyży Zasługi, odznaczeń resortowych i awansów na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom Służby Więziennej okręgu lubelskiego oraz uroczystości...

Święto Odzyskania Niepodległości

15.11.2023
105 lata temu Polska odzyskała niepodległość. W radomskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości Służbę Więzienną reprezentował Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu kpt. Jarosław Modrzecki wraz z Pocztem Sztandarowym.

Aktualności

Dzień przed uroczystością odzyskania niepodległości przez Polskę uczczono pamięć żołnierzy Podziemia Niepodległościowego i Antykomunistycznego, żołnierzy Armii Krajowej , którzy wzięli udział w odbiciu więźniów politycznych z radomskiego więzienia. Została odmówiona modlitwa za bohaterów walk o niepodległość z czasów zniewolenia komunistycznego.

"W SŁUŻBIE PRAWU'

27.10.2023

Funkcjonariusze radomskiej jednostki penitencjarnej Areszt Śledczy w Radomiu odwiedzili kolejne szkoły w ramach Ogólnopolskiego programu edukacyjnego "W SŁUŻBIE PRAWU"

Areszt Śledczy w Radomiu odwiedziły kolejne grupy uczniów w ramach programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży "W SŁUŻBIE PRAWU".

20.10.2023 r. w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyły się ćwiczenia w zakresie działań ochronnych, pk.: "Kozia Góra 2023”.

Areszt Śledczy organizatorem VII Ogólnopolskiego Konkursu” MINI SALON AUTOPORTRETU” RADOM 2023, w kategorii „ Pokaż twarz swojej miłości” oraz „Pamięć Bohaterek i Bohaterów getta warszawskiego”.

Mediacja jest sposobem na rozwiązywanie konfliktu, w którym biorą udział skłócone strony i mediator. Jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu. Przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora strony konfliktu lub sporu samodzielnie dochodzą do porozumienia.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej