Miasto: Starogard Gdański

Ulica: Kościuszki 30A

Kod pocztowy: 83-200

Email: as_starogard_gd@sw.gov.pl

Telefon: (58) 775-92-00

Fax: (58) 775-01-03

77. Rocznica zakończenia II Wojny Światowej

09.05.2022
Ppłk Ireneusz Łepkowski, Dyrektor starogardzkiego Aresztu Śledczego wraz z pocztem sztandarowym wziął udział w uroczystości z okazji obchodów 77. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.

Udział Służby Więziennej w Festynie Rodzinnym

04.05.2022
3 maja 2022 r. na terenie strzelnicy w Starogardzie Gdańskim odbył się III Festyn Rodzinny. Głównymi organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego oraz Starogardzkie Centrum Kultury. W jego realizację aktywnie włączyli się także funkcjonariusze...

231. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

04.05.2022
Ppłk Ireneusz Łepkowski, Dyrektor starogardzkiego Aresztu Śledczego wraz z pocztem sztandarowym wziął udział w uroczystości z okazji obchodów 231. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Aktualności

26 kwietnia 2022 r. funkcjonariusze starogardzkiej jednostki penitencjarnej kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz ppor. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony odwiedzili Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie. Celem wizyty było spotkanie z młodzieżą uczęszczającą do klas o profilu mundurowym, podczas którego przybliżono uczniom specyfikę formacji.

Sekretarka, czyli osoba która sprawuje pieczę nad obsługą sekretariatu jest niezwykle istotnym ogniwem pionu administracyjnego w jednostce penitencjarnej. Efektywne i sprawne wykonywanie przez nią obowiązków służbowych sprawia, iż obieg dokumentów w areszcie śledczym działa bez zarzutu. 25 kwietnia sekretarki obchodzą swoje święto.

22 kwietnia skazani ze starogardzkiego Aresztu Śledczego pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej porządkowali tereny wzdłuż rzeki Wierzycy na terenie Starogardu Gdańskiego. Akcja była prowadzona we ścisłej współpracy z Nadleśnictwem Starogard Gdański oraz w porozumieniu z władzami miasta. Data tego przedsięwzięcia jest naturalnie nieprzypadkowa, gdyż dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi.

13 kwietnia br. dyrekcja starogardzkiego Aresztu Śledczego wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w obchodach 82. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej organizowanej przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański oraz Przewodniczącą Rady Miasta Starogard Gdański.

Funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego wzięli udział w społecznej akcji sadzenia lasu.

7 kwietnia br. w starogardzkim Areszcie Śledczym Dyrektor jednostki - podpułkownik Ireneusz Łepkowski podpisał wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Starogardzie Gdańskim inspektorem Bogusławem Ziembą nowe porozumienie o współdziałaniu z Komendą Powiatową Policji w Starogardzie Gdańskim w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa starogardzkiej jednostki penitencjarnej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej