Miasto: Starogard Gdański

Ulica: Kościuszki 30A

Kod pocztowy: 83-200

Email: as_starogard_gd@sw.gov.pl

Telefon: (58) 775-92-00

Fax: (58) 775-01-03

Wyróżnienie dla starogardzkiej jednostki penitencjarnej

29.01.2023
Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości podejmowane przez starogardzką Służbę Więzienną zostały docenione przez Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców.

103. rocznica powrotu Starogardu Gdańskiego do państwa polskiego

29.01.2023
Funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego wzięli udział w uroczystości obchodów 103. rocznicy powrotu Starogardu Gdańskiego do państwa polskiego. Starogardzką Służbę Więzienną reprezentował ppłk Ireneusz Łepkowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim wraz...

Spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie

26.01.2023
O zadaniach realizowanych przez Służbę Więzienną, jej strukturze oraz specyfice funkcjonowania opowiadali osobom zainteresowanym wstąpieniem do formacji funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego. Inicjatywa jest efektem nawiązanej współpracy między starogardzką jednostką...

Aktualności

21 stycznia br. funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony wzięli udział w spotkaniu ze studentami kierunków pedagogika resocjalizacyjna oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Celem wizyty było przybliżenie specyfiki formacji oraz wskazanie możliwości podjęcia służby w szeregach Służby Więziennej.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby. Tak mi dopomóż Bóg.”

Problematyka dokonywania aktów samoagresji w populacji osadzonych, uregulowania dotyczące opieki psychologicznej funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz różnice w zakresie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego oraz półotwartego to tylko nieliczne zagadnienia poruszane podczas wizyty plenerowej uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie odbyło się spotkanie mające na celu nawiązanie współpracy z Aresztem Śledczym w Starogardzie Gdańskim. W spotkaniu wzięli udział: Seweryn Jereczek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie, Katarzyna Rokita - zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie oraz reprezentujący starogardzką jednostkę penitencjarną funkcjonariusz, który na co dzień zajmuje się sprawami kadrowymi.

Starogardzka Służba Więzienna aktywnie włączyła się w jedenastą edycję ogólnopolskiej akcji Honorowego Oddawania Krwi Służb Mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej pod hasłem "NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA".

19 grudnia br. funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskimi: kpt. Kamila Turzyńska – psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska – kierownik działu ochrony spotkali się z Żanetą Sadowską – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie. Spotkanie poświęcone było nawiązaniu współpracy miedzy obydwoma instrukcjami.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej