Miasto: Świdnica

Ulica: ul. Trybunalska 16

Kod pocztowy: 58-100

Email: as_swidnica@sw.gov.pl

Telefon: (74) 854-93-00

Fax: (74) 854-93-02

Skazani pracują w kamieniołomach

26.01.2023
Osadzeni odbywający na co dzień karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Świdnicy na początku roku 2023, powrócili do pracy przy wydobyciu i obróbce granitu w kopalniach odkrywkowych oraz zakładach kamieniarskich położonych na terenie Kostrzy...

Lekcja wychowawcza w areszcie

21.12.2022
14 grudnia 2022 r. w Areszcie Śledczym w Świdnicy odbyła się niecodzienna lekcja wychowawcza dedykowana do podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im UNICEF w Walimiu.

Ku pamięci represjonowanych

21.12.2022
13 grudnia 2022 r. pod tablicą poświęconą internowanym w okresie stanu wojennego funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Świdnicy zorganizowali symboliczny „apel pamięci”.

Aktualności

24 stycznia 2023 r. w Areszcie Śledczym w Świdnicy miała miejsce niecodzienna lekcja wychowawcza, w której uczestniczyli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy wraz ze swoim wychowawcą.

W listopadzie 2022 r. „na scenie” Aresztu Śledczego w Świdnicy wystąpił w ramach zajęć kulturalno-oświatowych zespół muzyczny "Ślad".

24 listopada 2022 r. w świdnickim areszcie, w ramach zajęć kulturalno-oświatowych odbyło się spotkanie z wybitnym polskim lekkoatletą, specjalizującym się w rzucie młotem, pięciokrotnym mistrzem świata, a także brązowym medalistą olimpijskim i rekordzistą Polski – Pawłem Fajdkiem.

Już niejako tradycyjnie w ostatnich dniach października 2022 r., funkcjonariusze Służby Więziennej i osadzeni z Aresztu Śledczego w Świdnicy w ramach zajęć kulturalno-oświatowych, wzięli czynny udział w 8. Świdnickim Festiwalu Filmowym „Spektrum”.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy systematycznie wspierają Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy przekazując m.in. dary z prowadzonych w jednostce zbiórek. Natomiast 31 października 2022 r. w schronisku zorganizowano niecodzienną formę zajęć kulturalno-oświatowych dla grupy skazanych.

Funkcjonariusze Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Świdnicy regularnie uczestniczą w spotkaniach i jubileuszach okolicznościowych lokalnych służb mundurowych, z którymi współpracują na co dzień, w ramach działalności na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej