Miasto: Warszawa

Ulica: Ciupagi 1

Kod pocztowy: 03-016

Email: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl

Telefon: (22) 321-76-50 / (22) 811-15-37

Praktyki studentów SWWS

09.05.2022
Już po raz kolejny studenci Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie będą mogli kształcić swoje umiejętności i poszerzać zdobytą wiedzę podczas praktyk zawodowych w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce.

Udaremniona próba przemytu telefonu komórkowego.

29.04.2022
Funkcjonariusze Służby Więziennej mają swoje metody na walkę z przestępczością. Dzięki czujności udaremnili dostarczenie telefonu komórkowego na teren Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce przez osobę udającą się na widzenie z osadzonym.

Studenci Wojskowej Akademii Technicznej z wizytą w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce

26.04.2022
W ramach podpisanego porozumienia o współpracy naukowo- dydaktycznej Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce zorganizował w dniu 26.04.2022r. wizytę studyjną dla studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Aktualności

Noc Muzeów 2022

15.05.2022

Kolejny rok -  kolejna edycja Nocy Muzeów. Czy tegoroczne wydarzenie również cieszyło się tak pozytywnym odbiorem zwiedzających jak w ubiegłych latach?

Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce odwiedzili dziś studenci pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Celem spotkania było zapoznanie studentów ze specyfiką pracy Służby Więziennej. Studenci mieli szansę porozmawiać z terapeutami i psychologami pracującymi w oddziale terapeutycznym oraz diagnostycznym funkcjonującym w areszcie.

11 pielęgniarek, 2 pielęgniarzy, ratownik medyczny, rehabilitantka, technik RTG oraz lekarze poszczególnych specjalizacji zapewniają opiekę medyczną w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce.

W Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce po okresie pandemii zostały wznowione mityngi Anonimowych Alkoholików. W tutejszej jednostce spotkania te odbywają się od 12 lat.

Czytanie rozbudza ciekawość i wyobraźnię, uczy myślenia,rozwija język i wzbogaca wiedzę oraz świadomość człowieka.

Pierwsze dni maja są doskonałym czasem, by pamiętając o tradycjach i tożsamości narodowej wspólnie odczuwać dumę z osiągnięć demokratycznej i nowoczesnej Polski.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej