Miasto: Wrocław

Ulica: Świebodzka 1

Kod pocztowy: 50-046

Email: as_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: 71 32 72 400

Fax: 71 343 66 10

Nowe porozumienie Służby Więziennej i Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu

06.05.2022
W dniu 5 maja br. pan płk Andrzej Tesarewicz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu podpisał porozumienie z panem dr Pawłem Rozdżestwieńskim Dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, którego celem jest wzbogacenie treści szkoleń organizowanych dla...

Nie jesteśmy obojętni na los innych

12.04.2022
Dzięki zaangażowaniu kapelana więziennego i funkcjonariuszy udało się przekazać artykuły spożywcze:  makarony, zupy w puszkach, konserwy oraz środki higieniczne, aby pomóc ukraińskim kobietom przebywającym wraz z małymi dziećmi na terenie Schroniska Św. Brata Alberta dla...

“Wyjdź ponad przeciętność” czyli kolejna edycja- kalendarzyk 2022 dla osadzonych

18.03.2022
Z inicjatywy Kapelana więziennego Roberta Żukowskiego i  nieformalnej grupy Wolontariuszy „Zacheuszki” po raz kolejny rozdano osadzonym przebywającym w tutejszej jednostce kieszonkowe kalendarze na rok 2022.

Aktualności

Niewidzialne dobro

17.05.2022

Z inicjatywy Kapelana więziennego Roberta Żukowskiego oraz pod jego nadzorem skazani z Aresztu Śledczego we Wrocławiu i Oddziału Zewnętrznego od dwóch miesięcy pomagają przy segregacji żywności w Banku Żywności we Wrocławiu przy ulicy Rogowskiej 117 d. Duże dyskonty przysyłają zebraną żywność podczas zakupów celem wsparcia rodzin z Ukrainy. Po rozdzieleniu żywności, poszczególne produkty są przekazywane ośrodkom na całym Dolnym Śląsku.

Dzięki współpracy Aresztu Śledczego we Wrocławiu z Fundacją Cyryla i Metodego realizowano kolejną edycję programu resocjalizacyjnego z zakresie integracji rodzin „Ojciec Niezłomny”. W jednostkach penitencjarnych przebywają więźniowie, którzy próbują na nowo nauczyć się jak być dobrym ojcem. Służba więzienna realizuje szereg różnych przedsięwzięć skierowanych na poprawę relacji rodzinnych osób przebywających za murami.

4 maja br. w Areszcie Śledczym we Wrocławiu miał miejsce finał IV edycji konkursu plastycznego zorganizowanego dla osadzonych w jednostkach penitencjarnych Dolnego Śląska. Tym razem temat konkursu brzmiał następująco: „Wolność jest w nas. 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 roku”. Z pośród ponad 30 nadesłanych prac, najciekawsze dołączyły do dotychczas eksponowanych w ramach galerii zza krat na ścianie rotundy - tworząc...

Stop rasizmowi

06.04.2022

Rasizm to głęboko zakorzenione globalne zło. Dotyczy wszystkich pokoleń i truje społeczeństwa. Utrwala nierówności, ucisk i zjawisko marginalizowania ludzi.

W dniu 29 marca 2022 roku odbyła się odprawa roczna. W odprawie uczestniczył płk Andrzej Tesarewicz - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu, kadra kierownicza Aresztu Śledczego we Wrocławiu oraz przedstawiciel strony społecznej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej