Miasto: Wrocław

Ulica: Świebodzka 1

Kod pocztowy: 50-046

Email: as_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: 71 32 72 400

Fax: 71 343 66 10

Pierwsze w tym roku „Spotkania z historią 2023”

07.01.2023
Grupa skazanych w dniu 5 stycznia 2023r. uczestniczyła w prelekcji prowadzonej przez dr. Stanisława A. Bogaczewicza dot. niemieckich obozów koncentracyjnych w ramach programu "Spotkania z historią 2023"

Wizyta studyjna w Areszcie Śledczym we Wrocławiu

27.12.2022
W dniu 19 grudnia 2022 r. odbyła się wizyta studyjna współorganizatorów konkursu plastycznego „Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej … ” oraz gościa honorowego pana Stanisława Wołczewskiego ps. Kazimierz - uczestnika Powstania Warszawskiego. Głównym celem wizyty...

Pojednanie wigilijne

22.12.2022
Kapelan więzienny z grupą skazanych z Aresztu Śledczego i Oddziału Zewnętrznego oraz grupą „Zacheuszek” brali udział w przygotowaniu oraz Wigilii dla osób starszych, samotnych i pokrzywdzonych przy parafii Matki Bożej Królowej Pokoju na Popowicach we Wrocławiu....

Aktualności

Rap zza krat

30.01.2023

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu odbył się koncert hip-hopowy emitowany przez sieć radiowęzła. Wykonawcami byli skazani, którzy odbywają karę pozbawiania wolności w tutejszej jednostce penitencjarnej.

21 stycznia br. w Areszcie Śledczym we Wrocławiu odbył się koncert kolęd.

Z inicjatywy Kapelana więziennego Roberta Żukowskiego i  nieformalnej grupy Wolontariuszy „Zacheuszki” po raz kolejny rozdano osadzonym przebywającym w tutejszej jednostce kieszonkowe kalendarze na rok 2023.

Dwie klasy młodzieży z XII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu w dniach 16 i 20 grudnia br. brało udział w spotkaniu na terenie Aresztu Śledczego we Wrocławiu. Młodzi ludzie zaznajomili się z formacją mundurową jaką jest Służba Więzienna. Mieli okazję zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym przez funkcjonariuszy, zasadami naboru do naszej formacji i przebiegu służby.

9 grudnia 2022roku Areszt Śledczy we Wrocławiu gościł słuchaczy Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studentów z Naukowego Koła Prawa Penitencjarnego wraz z kierownikiem katedry dr hab. Adamem Kwiecińskim prof. UWr i adiunktem dr Kamilą Mrozek. Grupie przybliżono misję oraz zadania Służby Więziennej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej