Miasto: Wrocław

Ulica: Świebodzka 1

Kod pocztowy: 50-046

Email: as_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: 71 32 72 400

Fax: 71 343 66 10

Odznaczenie dla funkcjonariusza Aresztu Śledczego we Wrocławiu

15.06.2018
W trakcie uroczystości w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu wyróżnieni zostali krwiodawcy działający na terenie regionu. Nie zabrakło wśród nich funkcjonariusza reprezentującego Areszt Śledczy we Wrocławiu.

Współpraca międzynarodowa Aresztu Śledczego we Wrocławiu z Czeską Veznicą

05.06.2018
Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w dniach od 29 do 30 maja 2018 r na zaproszenie strony czeskiej poznawali strukturę więzienną w Areszcie Śledczym Hradec Kralove

Wizyta przedstawicieli polskiego i niemieckiego wymiaru sprawiedliwości

16.05.2018
Dzięki podpisanemu porozumieniu między Sądem Okręgowym we Wrocławiu a naszą jednostką w dniu 15 maja br. gościła z oficjalna wizytą delegacja polskiego i niemieckiego wymiaru sprawiedliwości.

Aktualności

Co to jest POWER? To europejski Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia.

Dzięki współpracy Funkcjonariuszy Służby Więziennej z dr Aureliuszem Kosendiakiem został przeprowadzony program readaptacji społecznej „Fair-Play w sporcie i życiu codziennym”, w którym udział wzięło 12 skazanych.

Funkcjonariusze aresztu śledczego we Wrocławiu wraz z grupą skazanych włączyli się w działania mające na celu upamiętnienie wydarzenia związanego z 25 rocznica przystąpienia Polski do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wartości poprzez uczestnictwo w prelekcji na temat „Prawa człowieka – standardy wykonywania kary pozbawienia wolności”.

8 czerwca br. odbył się trzeci cykl szkolenia w ramach kampanii prowadzonej przez Służbę Więzienną „Bezpieczni w służbie, bezpieczni w pracy” dla pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Funkcjonariusze Służby Więziennej wraz z firmą zewnętrzną przeprowadzili kurs zawodowy "Asystent osoby niepełnosprawnej". Kurs w wymiarze 75 godzin dydaktycznych, był finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Jaka to rasa psa? Jak długo jest szkolony pies? Co to jest więzienie? Co znajduje się za wysokim murem? - to częste pytania zadawane przez przedszkolaków podczas dzisiejszego spotkania z okazji Dnia Dziecka. Więzienie jest specyficzną instytucją, którą interesuje bardzo dużą część społeczeństwa, również najmłodszych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 we Wrocławiu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej