Miasto: Bielsko-Biała

Ulica: ul. Słowackiego 15A

Kod pocztowy: 43-300

Email: oz_bielsko_biala@sw.gov.pl

Telefon: 33 828 05 11

Fax: do 15:30 33 828 05 31, po 15:30 33 828 05 35

Stawiamy na młodzież

13.05.2022
Oddział Zewnętrzny w Bielsku Białej odwiedziły dwie kolejne grupy uczniów szkół średnich. Klasa trzecia z Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku Białej oraz klasa mundurowa o profilu – technik logistyk z Zakładu Doskonalenia Zawodowego...

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja

05.05.2022
W tym roku organizatorem obchodów uchwalenia Konstytucji 3 maja było Bielskie Centrum Kultury. Podczas uroczystości na placu Ratuszowym w Bielsku- Białej dokonano uroczystego wciągnięcia flagi państwowej. Odśpiewano hymn narodowy po czym na Placu Ratuszowym odbyła się defilada...

Dołącz do nas !

04.05.2022
Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Bielsku Białej Zakładu Karnego w Cieszynie rozpoczęli cykl spotkań z uczniami szkół średnich oraz studentami uczelni wyższych.

Aktualności

Dyrektor Zakładu Karnego w Cieszynie Oddziału Zewnętrznego w Bielsku Białej podpisał umowę z kontrahentem zewnętrznym, firmą: Incobex Sp. Z o.o.

Kiedy oczy całego świata są skierowane na Ukrainę i okropieństwa wojny, której doświadczają Ukraińcy rodzi się w nas chęć pomocy. #Resort Sprawiedliwości Pomaga.

Krew ratuje życie

15.03.2022

Wśród załogi bielskiego Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Cieszynie są funkcjonariusze i pracownicy honorowo oddający krew. Teraz włączyli się w kolejną akcję pomocową.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Minęły już 103 lata odkąd marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych - akt prawny regulujący funkcjonowanie więziennictwa w Polsce odrodzonej po I Wojnie Światowej.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej