Miasto: Wolbórz

Ulica: Golesze Małe 20

Kod pocztowy: 97-320

Email: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

Telefon: 44 616 44 12

Fax: 44 616 63 15

Resocjalizujemy skazanych kierując ich do pomocy przy zwierzętach w Leśnej Osadzie

19.01.2023
18 stycznia 2023 roku grupa osadzonych została skierowana do pomocy w Leśnym Ośrodku Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole.

Resocjalizacja przez pracę na rzecz lokalnej społeczności

22.12.2022
Skazani, w przededniu Świąt Bożego Narodzenia, zostali skierowani do pomocy przy budowie „żywej szopki”

Szkolimy osadzonych na kucharzy małej gastronomii

15.11.2022
W Oddziale Zewnętrznym w Goleszach trwa właśnie kurs zawodowy dla 10 skazanych

Aktualności

do pracy zostali skierowani osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Goleszach

22 września br. grupa osadzonych została skierowana do pomocy w Leśnym Ośrodku Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole

27 kwietnia 2022 roku grupa osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach posprzątała okolice Zalewu Sulejowskiego

Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros przekazał na ręce Kierownika Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim kpt. Tomasza Domankiewicza testy narkotykowe

Komunikat

31.03.2022

W sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa (SARS-CoV-2)

Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach zostali skierowani do pomocy przy remoncie lokali dla Ukraińców uciekających przed wojną

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej