Miasto: Kolno

Ulica: Oddział Zewnętrzny w Kikitach

Kod pocztowy: 11-311

Email: zk_barczewo@sw.gov.pl

Telefon: 89 532 87 10

Fax: 89 718 15 77

Pomoc dla leśników

19.12.2022
Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach wspierali leśników w pracach gospodarczych.

Jesień to czas intensywnych prac porządkowych

03.11.2022
Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach brali udział w porządkach na terenie miasta Jeziorany.

Zielona szkoła – więzienny ogród

10.06.2022
„Zielona szkoła – więzienny ogród”, program readaptacji społecznej i edukacji skazanych, kształtujący postawy prospołeczne osadzonych zakwaterowanych w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach.

Aktualności

Idzie wiosna

28.02.2023

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach, w ramach podpisanego porozumienia o współpracy, po raz kolejny wzięli udział w przedsięwzięciu realizowanym wspólnie z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Wipsowo.

Osadzeni z oddziału Zewnętrznego w Kikitach porządkowali cmentarz wojenny przed Świętem Wszystkich Świętych.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach zdobyli nowe umiejętności.

Oddział Zewnętrzny w Kikitach współpracuje z  Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filią w Biskupcu.

Nowe drzewa

13.05.2022

Systematycznie realizujemy założenia porozumienia, zawartego pomiędzy Zakładem Karnym w Barczewie, a Nadleśnictwem Wipsowo w ramach, którego osadzeni z naszego Oddziału Zewnętrznego w Kikitach posadzili drzewa.

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach sadzili dęby dla przyszłych pokoleń.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej