Miasto: Koziegłowy

Ulica: ul. Piaskowa 7

Kod pocztowy: 62-028

Email: oz_kozieglowy@sw.gov.pl

Telefon: 61 81 11 450, 61 81 11 453

Fax: 61 81 11 455

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

12.11.2022
Historia ciągle żywa, wzywa Nas do Apelu Poległych!

Pożar, próba ucieczki, samowolne oddalenie się

15.06.2022
Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Koziegłowach Aresztu Śledczego w Poznaniu odbyły się ćwiczenia ochronno – obronne.

Wstąp do służby!

02.02.2022
Służba Więzienna - trudna, odpowiedzialna i ciekawa praca. Zapewniamy porządek i bezpieczeństwo w zakładach karnych i aresztach śledczych. Przygotowujemy skazanych do powrotu do społeczeństwa.

Aktualności

Pracownicy Zakładu Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uczestniczyli w spotkaniu roboczym z przedstawicielami Oddziału Zewnętrznego w Koziegłowach Aresztu Śledczego w Poznaniu.

Chwała Bohaterom !

21.02.2023

W kolejną rocznicę podpisania traktatu rozejmowego w Trewirze przy pamiątkowej tablicy i muralu w Czerwonaku, odbyły się uroczystości upamiętniające Powstańców Wielkopolskich z terenu gminy.

W dniu 27 grudnia 2022 r. przy pomniku gen. Stanisława Taczaka w Koziegłowach, w obecności licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych i przybyłych gości odbyły się symboliczne uroczystości z okazji Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

W 2022r w Oddziale Zewnętrznym w Koziegłowach Aresztu Śledczego w Poznaniu organizowane były specjalistyczne kursy zawodowe dla osadzonych finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Lokalne działania na rzecz poprawy wizerunku gminy to już niemalże tradycja.

Integracja i spotkanie służb działających w obszarze bezpieczeństwa naszego kraju, to dobry moment do wymiany doświadczeń.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej