Miasto: Olsztyn

Ulica: Opolska 42

Kod pocztowy: 10-626

Email: as_olsztyn@sw.gov.pl

Telefon: (89) 545-14-20

Terapia zajęciowa

26.09.2022
„Warto jest mówić nie tylko o tej właściwej rehabilitacji, ale też o takiej rehabilitacji społecznej. Takie osoby tego potrzebują, nie zabraniajmy im bycia w przestrzeni społecznej.” Zbigniew Izdebski

Udaremnienie przemytu substancji niedozwolonych

02.02.2022
Udaremnienie przemytu substancji niedozwolonych w Oddziale Zewnętrznym w Olsztynie.

Aktualności

W Oddziale Zewnętrznym w Olsztynie cyklicznie organizowane są kursy zawodowe. Zdobycie nowego zawodu, nowych umiejętności i rozwój kompetencji, a także podniesienie kwalifikacji ma przyczynić się do zwiększenia zasobów skazanych i wpisuje się w prowadzone oddziaływania resocjalizacyjne.

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje – to hasło przewodnie tegorocznego Międzynarodowego Tygodnia Mediacji.

W realizację Warmińsko – Mazurskiego Tygodnia Kariery zaangażowanych jest ponad 250 instytucji i organizacji związanych z partnerstwem lokalnym koordynowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie pn. "PAKT dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego", którego aktywnym partnerem od lat jest Areszt Śledczy w Olsztynie.

10 maja na terenie Oddziału Zewnętrznego w Olsztynie gościliśmy Pana Petera Gladwy’na, autora książki „Powstać z popiołów, historia chłopca, który przeszedł piekło”.

W dniu 10 maja 2022r. studenci Katedry Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie odwiedzili Oddział Zewnętrzny w Olsztynie Aresztu Śledczego w Olsztynie.

Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z najbliższymi

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej