Miasto: Piława Dolna

Ulica: Błotnista

Kod pocztowy: 58-241

Email: as_dzierzoniow@sw.gov.pl

Telefon: 74 831 31 09

"Moc bez Przemocy"

15.01.2018
W jednostce realizowany jest program społecznej readaptacji osadzonych skierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie.

"Pomaganie pomaga też nam"

06.12.2017
W jednostce realizowany jest program readaptacji społecznej osadzonych wykorzystujący elementy arteterapii w procesie oddziaływań resocjalizacyjnych.

Aktualności

Kontrola złości

20.11.2017

W dniu 18 listopada 2017 roku w jednostce odbyły się zajęcia grupowe w ramach programu readaptacji społecznej "Jak opanować złość ?"

Dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie mjr Ryszard Kospa, podczas uroczystej sesji Rady Gminy Dzierżoniów otrzymał od Wójta Gminy Dzierżoniów Marka Chmielewskiego, oficjalne podziękowania za wsparcie inicjatyw lokalnych w Piławie Dolnej.

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie, tradycyjnie w okresie Święta Zmarłych bierze udział w pracach związanych z porządkowaniem cmentarza w Piławie Dolnej.

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie bierze udział w akcji Sprzątanie Świata 2017

Szkolenia zawodowe dla osadzonych to szansa na zdobycie ciekawych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Po opuszczeniu zakładu karnego zdecydowanie łatwiej można pozyskać zatrudnienie.

Służba Więzienna uczestniczy w pracach związanych z przeniesieniem pomnika zagrożonego zniszczeniem przez działania górnicze.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej