Miasto: Popowo Parcele

Ulica: ul. Nadbużańska 39

Kod pocztowy: 07-203

Email: oz_popowo@sw.gov.pl

Telefon: (29) 741 05 15 VoiP: 6241580

Razem sprzątaMY lasy

28.03.2023
Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Popowie wraz z osadzonymi po raz kolejny aktywnie włączają się w akcję #sprzątaMY

Kolejna edycja programu resocjalizacji “Tolerancja”

06.03.2023
Zasada tolerancji wyraża się w twierdzeniu, że obowiązkiem moralnym każdej jednostki i grupy jest odnosić się pozytywnie do cudzych upodobań, poglądów i czynów na podstawie uznawania i szanowania uprawnień ludzi do swobodnego propagowania swych poglądów...

Edukacja i ochrona środowiska

20.02.2023
Kadra Oddziału Zewnętrznego w Popowie w ramach współpracy z Nadleśnictwem Pułtusk po raz kolejny zorganizowała zajęcia kulturalno-oświatowe poza terenem jednostki dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego na terenie...

Aktualności

W dniu dzisiejszym w ramach kampanii społecznej Służby Więziennej "Raz, dwa, trzy... zginiesz Ty!" w Oddziale Zewnętrznym w Popowie odbyły się zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Kadra Oddziału Zewnętrznego w Popowie w ramach współpracy z Nadleśnictwem Pułtusk zorganizowała zajęcia kulturalno-oświatowe poza terenem jednostki dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego na terenie obszaru Natura 2000 w Dolinie Dolnego Bugu oraz Ostoi Nadburzańskiej.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Popowie w ramach prowadzonych oddziaływań, akcji i programów ekologicznych wspomagają kształtowanie i utrwalanie postaw pro-ekologicznych wśród osadzonych.

W oddziale Zewnętrznym w Popowie rozpoczął się program resocjalizacji “Trzeźwe życie” którego głównym celem jest edukacja i  uświadomienie zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych

W dniu dzisiejszym na terenie Oddziału Zewnętrznego w Popowie odbyło się spotkanie funkcjonariuszy ze słuchaczami Policealnej Szkoły Cosinus III w Warszawie.

Skazani mężczyźni odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Popowie wzięli udział w koncercie muzyczno-profilaktycznym zorganizowanym w ramach współpracy z Fundacją SNAP - Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej