Miasto: Łódź

Ulica: Beskidzka 54

Kod pocztowy: 91-612

Email: zk_lodz_1@sw.gov.pl

Telefon: 42 675 04 15

Fax: 42 675 05 00

"NIE WYRZUCAJ JAK LECI WSZYSTKIEGO DO ŚMIECI"

05.10.2022
Program resocjalizacyjny sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych to coś więcej niż działania ukierunkowane na proekologiczne postawy osadzonych

Przedłużenie umowy z kontrahentem #PracaDlaWięźniów

31.08.2022
Umowa o zatrudnienie osadzonych kobiet w firmie AQ Wiring System przedłużona o kolejne 2 lata.

Obywatelskie zatrzymanie

21.07.2022
W dniu 27 czerwca 2022 roku funkcjonariuszka Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi dokonała obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy.

Aktualności

20 lipca 2022 roku odbyły się łódzkie wojewódzkie obchody Święta Policji. Główne uroczystości miały miejsce na terenie Instytutu Europejskiego w Łodzi. Ceremonię poprzedziło złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi w intencji policjantów i pracowników łódzkiego garnizonu policji.

W Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi trwa szkolenie w którym biorą udział osadzeni mężczyźni. Przedsięwzięcie zrealizowane jest dzięki środkom z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszy Sprawiedliwości

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby."

W dniach 24-25 czerwca, w Oddziale Zewnętrznym COSSW w Kulach w Sulejowie odbyły się Mistrzostwa Służby Więziennej w plażową piłkę siatkową.

W dniu 15.06.2022 roku umowa o zatrudnienie osadzonych mężczyzn w firmie Stone Master S.A.została przedłużona o kolejny rok.

W dniu dzisiejszym funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi uczestniczyli w pikniku z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej