Miasto: Wrocław

Ulica: ul. Kleczkowska 35

Kod pocztowy: 50-211

Email: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: 71 327 26 00

Fax: 71 329 17 72

Szkolimy, edukujemy i rozwijamy w ramach PO WER 2014-2020

20.07.2018
W Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu realizowane są kolejne edycje kursów w ramach projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

Andrzej (re)socjalizacja

05.07.2018
Pies w zakładzie karnym nie jest niczym nowym. Jego udział w programach resocjalizacji jest może rzadziej spotykany, ale nie jest ewenementem. Trójka wychowawców z Kleczkowskiej postanowiła jednak zaangażować czworonoga w pewną innowację.

Studenci dziennikarstwa na wykładzie za kratami

13.06.2018
Studenci Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego wzięli udział w warsztatach dydaktycznych zorganizowanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Aktualności

Potrzeba matką wynalazków, a potrzeby w tak dużej jednostce penitencjarnej jak Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu, nie kończą się w zasadzie nigdy. Wychowawcy do spraw kulturalno-oświatowych od dawna borykali się z problemem zaplecza sportowego, które ograniczało się do świetlic oraz pól spacerowych oddziałów półotwartych. Brakowało jednak sali sportowej.

Funkcjonariusze Służby Więziennej, w ramach kampanii „Bezpieczni w służbie i pracy”, szkolą pracowników instytucji publicznych oraz urzędów, jak radzić sobie z trudnym czy agresywnym petentem.

25 maja 2018 r. drużyna Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu sięgnęła po drugą lokatę w corocznie organizowanych Okręgowych Mistrzostwach Służby Więziennej w strzelectwie.

Na zaproszenie Dyrekcji i Społeczności Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu, delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu wzięła udział w uroczystości Jubileuszu 70-lecia Ośrodka.

Uczestnicy programu resocjalizacyjnego o tej nazwie, wzięli udział w turnieju ramach cyklu 26. Otwartych Mistrzostw Wrocławia w Szachach Szybkich.

7 maja odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy dedykowanej internowanym i więzionym przez władze PRL, działaczom NSZZ Solidarność i innych organizacji opozycyjnych. Tablica zawisła na murze Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej