Miasto: Dębica

Ulica: ul. Sandomierska 41

Kod pocztowy: 39-200

Email: zk_debica@sw.gov.pl

Telefon: 14 681 56 56

Fax: 14 681 56 59

Uroczyste obchody Święta Służby Więziennej

11.07.2024
W dniu 11 lipca 2024 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dębicy wzięli udział w uroczystej odprawie w związku ze świętem naszej formacji. Dzień Święta Służby Więziennej jest okazją do wręczenia funkcjonariuszom odznak resortowych oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych.

Dzień Ojca z programem "Ojcowie Obecni - Dzieci Szczęśliwe"

21.06.2024
W dębickim Zakładzie Karnym realizowana jest kolejna edycja programu resocjalizacyjnego „Ojcowie Obecni - Dzieci Szczęśliwe.”

Oddziaływania resocjalizacyjne wobec osób w podeszłym wieku

03.06.2024
„Senior” - program resocjalizacyjny realizowany w Zakładzie Karnym w Dębicy, w zakresie kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych skierowany do osób pozbawionych wolności, którzy ukończyli 60 rok życia.

Aktualności

W dniu 1 lipca br. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy miała miejsce wizyta studyjna oraz szkolenie kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich okręgu tarnobrzeskiego w ramach projektu "Pilotażowe Kompleksy Penitencjarne", Programu pn. "Sprawiedliwość" Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu więziennictwa.

W dniu 24. maja br. funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy – reprezentując Służbę Więzienną okręgu rzeszowskiego - wzięli udział w uroczystości pogrzebowej śp. Eugeniusza Lisa ps. „Bystry”.

Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy w dniu 16 maja br. uczestniczył w powiatowych obchodach dnia strażaka.

Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy płk Krzysztof Maźnicki reprezentował Służbę Więzienną na Powiatowych obchodach rocznicowych uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Dzisiaj odbyło się bierzmowanie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dębicy

"Wiele jeszcze zostało do zrobienia. I długa droga przed człowiekiem. Ale jedno wydaje mi się pewne: Niezależnie od wszystkiego, na wskroś i wbrew, głosy ofiar nie zamilkną i ziemia ich krzyku nie ukryje"

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej