Miasto: Dębica

Ulica: ul. Sandomierska 41

Kod pocztowy: 39-200

Email: zk_debica@sw.gov.pl

Telefon: 14 681 56 56

Fax: 14 681 56 59

Zmiana na stanowisku Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy

04.04.2024
W dębickiej jednostce penitencjarnej odbyła się uroczystość powołania Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego.

Pamięć o ppłk. Ludwiku Marszałku oraz Żołnierzach Niezłomnych

03.03.2024
Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe – antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

Funkcjonariusz Służby Więziennej - zawsze gotowy, zawsze w Służbie !

09.02.2024
Dyrektor Zakładu Karnego w  Dębicy otrzymał informację o odpowiedzialnej i obywatelskiej postawie funkcjonariusza - plut. Michała Dragana, który właściwie ocenił sytuację i podjął adekwatne działania zapobiegające zagrożeniu bezpieczeństwa pasażerów pociągu relacji Wrocław...

Aktualności

W dniu 15.04.2024 r. dwoje nowych funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Dębicy złożyło ślubowanie wypowiadając słowa roty: „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej…”.

W dniu 12 kwietnia na  Placu Mikołajkowów w Dębicy, odbyła się uroczystość z okazji 84. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 14. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Służbę Więzienną reprezentował Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy mjr Piotr Kokoszka.

W dniu 5 kwietnia br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dębicy uczestniczyli w konferencji naukowej dotyczącej osób uzależnionych.

W dniu "Święta kobiet" warto uświadomić sobie jak wiele pań w dzisiejszych czasach pełni służbę w formacjach mundurowych, w tym Służbie Więziennej.

W tym roku ósmego lutego po raz drugi w Służbie Więziennej obchodzony jest Dzień Tradycji. Na tą okoliczność w Zakładzie Karnym w Dębicy wydany został pamiątkowy album z nadania jednostce Sztandaru.

Na zaproszenie władz miasta Dyrektor dębickiej jednostki penitencjarnej płk Krzysztof Maźnicki wziął udział w obchodach upamiętniających egzekucję dokonaną przez Niemców 80 lat temu na 54 Polakach przy nasypie kolejowym obok cegielni w Dębicy.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej