Miasto: Korsze

Ulica: Dubliny 16

Kod pocztowy: 11-430

Email: zk_dubliny@sw.gov.pl

Telefon: 89 754 38 31

Fax: 89 751 00 29

Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej!

22.06.2023
Wstąp w nasze szeregi! Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 pod nr telefonu: 665 772 280, (89) 5248750/78. Możesz też napisać do nas na adres: nabor_oisw_olsztyn@sw.gov.pl

Nadanie Sztandaru Zakładowi Karnemu w Dublinach

24.05.2023
23 maja 2023 r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Dublinach. W tym doniosłym wydarzeniu udział wzięła Pani Katarzyna Frydrych Wiceminister Sprawiedliwości.

Powołanie Kierownika Oddziału Zewnętrznego w Giżycku

22.05.2023
Z dniem 17.05.2023 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach mjr Jarosław Bas powołał na stanowiska Kierownika Oddziału Zewnętrznego w Giżycku por. Kamila Plagę.

Aktualności

24.11.2023r., w Zakładzie Karnym w Dublinach odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości

21 listopada 2023 r. w Kętrzynie odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Dumni z historii

21.11.2023

W ramach trwającego w Oddziale Zewnętrznym w Giżycku programu readaptacyjnego o tematyce historycznej, pt. "Dumni z historii, poznaj los Żołnierzy Wyklętych"

17 października Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach mjr Jarosław Bas, podpisał umowę dotyczącą zatrudnienia odpłatnego skazanych poza terenem jednostki penitencjarnej z firmą AdamS.

W Zakładzie Karnym w Dublinach w dniach 19-20 września 2023 roku odbyło się doskonalenie zawodowe z przysposobienia wojskowego funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Dublinach oraz Oddziału Zewnętrznego w Giżycku.

Zakład Karny w Dublinach położony jest w Gminie Korsze. W związku z powyższym nieustanie współpracujemy z  przedstawicielami Urzędu Miasta w Korszach na czele z Panem Burmistrzem Janem Adamowiczem.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej