Miasto: Głogów

Ulica: ul. Lipowa 21

Kod pocztowy: 67-200

Email: zk_glogow@sw.gov.pl

Telefon: (76) 834-29-01

Fax: (76) 835-80-88

Doskonalenie technik interwencyjnych i samoobrony

29.09.2022
Dla funkcjonariuszy SW i pracowników jednostki penitencjarnej w Głogowie odbyło się szkolenie z doskonalenia technik interwencyjnych i samoobrony przeprowadzone przez instruktorów Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej podległej Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej...

Kolejna podpisana umowa w ramach programu „Praca dla Więźniów”

28.09.2022
W dniu 26 września 2022 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie ppłk Henryk Haryk podpisał umowę ze spółką BRENOR Sp. z o.o. z siedzibą w Brennie na odpłatne zatrudnienie osób pozbawionych wolności.

Nabór do Służby Więziennej

28.06.2020
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu w podległych jednostkach penitencjarnych ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych.

Aktualności

Bieg po wolność

27.09.2022

24 września 2022 roku w Białołęce odbył się bieg po wolność. Udział w biegu wzięło dwóch osadzonych wyróżniających się w procesie resocjalizacji. Jeden z nich zajął III miejsce w biegu na 5 km.

W dniu 15 września br. funkcjonariusz SW zauważył osadzonego zatrudnionego poza terenem zakładu karnego w systemie bez konwojenta, oddalającego się z wyznaczonego miejsca pracy bez nadzoru. Funkcjonariusz zachował się w sposób profesjonalny i odważny.

83 lata temu, 17 września sowiecka Rosja najechała na Polskę. Funkcjonariusze SW uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej to wydarzenie przy pomniku Sybiraków, na cmentarzu przy Kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Głogowie.

Funkcjonariusze SW w Zakładzie Karnym w Głogowie w miesiącu wrześniu podczas zajęć na strzelnicy doskonalą swoje umiejętności, a dokładniej bezpiecznego posługiwania się bronią, przyjmowania postawy strzeleckiej, celowania. W doskonaleniu ujęte są również techniki samoobrony, użycia środków przymusu bezpośredniego i udzielanie pierwszej pomocy.

Sytuacja osadzenia członka rodziny w zakładzie karnym jest bardzo trudną zarówno dla osadzonego jak i całej jego rodziny. Utrzymywanie więzi rodzinnych jest kluczowe w procesie resocjalizacji, ale również dla osób bliskich osadzonych.

1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową. Funkcjonariusze Służby Więziennej uczcili rocznicę tego tragicznego wydarzenia.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej