Miasto: Kłodzko

Ulica: ul. Bohaterów Getta 16

Kod pocztowy: 57-300

Email: zk_klodzko@sw.gov.pl

Telefon: 74 865 18 00

Fax: 74 867 30 17

Noworoczne spotkanie z uczniami klas IV Zespołu Szkół Technicznych - zapraszamy w szeregi Służby Więziennej

30.01.2023
25 stycznia, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kłodzku, przybliżyli uczniom Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku strukturę organizacyjną Służby Więziennej, a także podział kompetencji oraz zadań w tej organizacji

Bierz przykład ze Służby Więziennej - ,,Wspieraj Razem z Jedynką”

30.01.2023
W styczniu br. Zakład Karny w Kłodzku włączył się w kolejną akcję pomocową na rzecz potrzebujących, tym razem „wspieramy z Jedynką”

Uroczysta odprawa żołnierzy w 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej

30.01.2023
W dniu 25 stycznia, na terenie jednostki wojskowej w Kłodzku, odbyła się uroczysta odprawa szeregowych kadetów szkolących się w 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej, którzy stanowić będą 47. zmianę polskiego kontyngentu wojskowego sił NATO w Kosowie. W wydarzeniu tym udział...

Aktualności

23 stycznia, w zaprzyjaźnionej placówce dydaktycznej - Zespole Szkół Technicznych podpisano porozumienia o współpracy z jednostkami patronackimi klas mundurowych. W wydarzeniu tym uczestniczył Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku

Przy kłodzkiej galerii handlowej stanął krwiobus. Pierwsza, zorganizowana w tym roku przez HDK Legion we współpracy ze Służbą Więzienną akcja krwiodawstwa przebiegła sprawnie, wzbogacając bank krwi o blisko 10 tys. ml.

Pomagamy zwierzakom

19.01.2023

13 stycznia 2023 roku, funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Kłodzku wsparli kłodzkie schronisko dla zwierząt przekazując środki czystości, karmę oraz koce dla czworonogów dotkniętych bezdomnością

13 stycznia 2022 roku, Wójt Gminy Kłodzko, po raz kolejny zorganizował Noworoczne Spotkanie Biznesowe. Udział w nim wziął Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku

Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku informuje o możliwości dzierżawy nieruchomości zlokalizowanych na terenie jednostki, na działce o numerze ewidencyjnym nr 35 (przy ulicy Hołdu Pruskiego 4), tj.: pomieszczenia o powierzchni 71,07 m2, a także piętra hali produkcyjnej o powierzchni 279,9 m2

21 grudnia, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kłodzku, przybliżyli uczniom Zespołu Szkół Zawodowych strukturę organizacyjną Służby Więziennej, a także podział kompetencji oraz zadań w tej organizacji

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej