Miasto: Nowogród Bobrzański

Ulica: Krzywaniec

Kod pocztowy: 66-010

Email: zk_krzywaniec@sw.gov.pl

Telefon: 68 32 79 405

Fax: 68 32 76 640

Mundurowi w roli Mikołaja – Kolejne porcje nakrętek dla Jasia

21.12.2022
Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Krzywańcu po raz kolejny zaangażowali się w pomoc dla chorego Jasia Piórkowskiego. Tym razem wcielili się w rolę Mikołaja i we współpracy z funkcjonariuszami Policji z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli...

„Nataszo, jakie ty masz marzenie?”

16.12.2022
W dniu 12 grudnia na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu gościliśmy ekipę Teatru Lubuskiego. Ta niecodzienna wizyta związana była z wystawieniem na terenie zakładu spektaklu – monodramu Alicji Stasiewicz pt. „Nataszo, jakie ty masz marzenie?”

Mundurowi wcielili się w rolę Mikołaja i podarowali prezenty najmłodszym pacjentom szpitala onkologicznego

09.12.2022
Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Krzywańcu wspólnie z nowosolskimi policjantami oraz przedstawicielami inicjatywy społecznej ”Niezawodni” i Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Miasteczku zorganizowali zbiórkę zabawek dla dzieci przebywających...

Aktualności

W ubiegłym tygodniu dwukrotnie gościliśmy studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego studiujących na kierunkach – Resocjalizacja oraz Psychologia. Studentom towarzyszyła Pani Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, Lubuska Wicekurator Oświaty. Spotkania zorganizowane zostały w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności pn. ''Most ku Trzeźwości''.

17 listopada br. podczas uroczystej odprawy z udziałem Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu płk. Roberta Jóźwiaka 16. funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Krzywańcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Lubsku Zakładu Karnego w Krzywańcu zostało awansowanych na wyższe stopnie służbowe

W dniu 9 listopada br. gościliśmy podopiecznych wraz z opiekunami Ośrodków Kuratorskich działających przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze i Wschowie

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby” – to tekst roty...

W ubiegłym tygodniu odbyła się rewizyta Zakładu Karnego w Krzywańcu w Domu Samotnej Matki Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze

Damy Radę

20.10.2022

Zakład Karny w Krzywańcu od ponad czterech lat współpracuje ze Stowarzyszeniem „Damy Radę” z Zielonej Góry. W ramach zawartego porozumienia Stowarzyszenie realizuje na terenie naszej jednostki projekty współfinansowane są ze środków Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej