Miasto: Nowy Sącz

Ulica: ul. Pijarska 1

Kod pocztowy: 33-300

Email: zk_nowy_sacz@sw.gov.pl

Telefon: 18 448 56 00

Fax: 18 448 56 09

Wzmocnienie kadrowe dla sądeckiej policji

06.09.2022
Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w dniu 5 września na terenie KMP w Nowym Sączu odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków służbowych funkcjonariuszom nowego pododdziału.

Udział w uroczystościach w Marcinkowicach w ramach współpracy i promocji SW

02.09.2022
W związku z inauguracją nowego roku szkolnego i oddaniem do użytku wyremontowanego internatu w Zespole Szkół w Marcinkowicach, wzięliśmy udział w tych ważnych dla placówki i regionu uroczystościach.

Wygrana na szczeblu centralnym

01.09.2022
Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Nowym Sączu i Okręgu Krakowskiego odnieśli sukces w Mistrzostwach o Puchar Ministra Sprawiedliwości zorganizowanych w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej.

Aktualności

Dyrektorzy ZK w Nowym Sączu ppłk Łukasz Chruślicki i Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Paweł Szczygieł, podjęli współpracę dotyczącą porządkowania terenów leśnych, angażując do prac porządkowych skazanych.

Zwarci i gotowi

01.08.2022

W związku z ciągłym podnoszeniem zdolności operacyjnych i współdziałania ze sobą poszczególnych oddziałów Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, w dniach 18 i 25 lipca przeprowadzone zostały na terenie ZK w Nowym Sączu, sali gimnastycznej PWSZ w Nowym Sączu i strzelnicy w Tyliczu, ćwiczenia funkcjonariuszy.

Na terenie Nowego Sącza przeprowadzono glosowanie dotyczące budowy instalacji do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Na przełomie maja i czerwca dla osób chętnych, zarejestrowanych w nowosądeckich urzędach pracy zorganizowaliśmy dwa spotkania, mające na celu zapoznanie z możliwością zatrudnienia w SW.

A dokładnie z medalami ze zorganizowanego przez ZK w Trzebini XII Marszobiegu Terenowego.

W ramach promocji Służby w naszej jednostce odbyło się szereg spotkań z młodzieżą którzy stoją przed wyborem przyszłej drogi zawodowej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej