Miasto: Nowy Sącz

Ulica: ul. Pijarska 1

Kod pocztowy: 33-300

Email: zk_nowy_sacz@sw.gov.pl

Telefon: 18 448 56 00

Fax: 18 448 56 09

Porozumienie dla wspólnej sprawy

11.05.2022
W dniu 27 kwietnia bieżącego roku Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Sączu i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu podpisali porozumienie dotyczące współpracy.

Świętujemy 3 Maja

04.05.2022
W dniu tym jak co roku wzięliśmy udział w obchodach upamiętniających uchwalenie konstytucji stanowiącej fundament naszej państwowości.

Pamiętamy o ofiarach wojny

25.04.2022
Jak co roku Zakład Karny w Nowym Sączu zadbał o to by godnie upamiętnić ofiary zbrodni niemieckiej, rozstrzelane nieopodal nasypu kolejowego w latach 1939 - 1945.

Aktualności

W dniu 1 kwietnia funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Nowym Sączu udzielili niezbędnej pomocy i wsparcia pokrzywdzonym w wypadku komunikacyjnym.

Kolejny rozdział

04.03.2022

W dniu 2 marca 2022 r. rozkazem personalnym gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Sączu ppłk Łukasza Chruślickiego. Akt powołania uroczyście wręczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Tomasz Wiercioch.

Komunikat

28.02.2022

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2 (COVID-19 ) informujemy, iż:

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Zmiana warty

11.02.2022

Na ważnych stanowiskach naszej jednostki nastąpiły w ostatnich dniach duże zmiany. Na zaopatrzenie emerytalne odeszli trzej wieloletni, zasłużeni oficerowie. Ppłk Krzysztof Borończyk Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Sączu otrzymał z rąk Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie płk Tomasza Wierciocha rozkaz personalny stwierdzający wygaśnięcie stosunku służbowego po 27 latach 9 miesiącach i 7 dniach służby.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej