Miasto: Rawicz

Ulica: ul. 17 Stycznia 28

Kod pocztowy: 63-900

Email: zk_rawicz@sw.gov.pl

Telefon: 65 54 68 500

Fax: 65 54 54 266

Rawicki "Głos zza krat"

18.06.2018
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu uczestniczyli w lekcji wychowawczej, zorganizowanej na terenie zakładu karnego, a realizowanej w ramach kampanii społecznej „Głos zza krat”.

Kolejne miejsca pracy dla osadzonych

05.06.2018
Realizacja rządowego programu „Praca dla więźniów” przynosi w Zakładzie Karnym wymierne efekty. W wyniku realizacji umowy zawartej z zewnętrznym kontrahentem - firmą „Slam Poland” sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, prowadzącej działalność również na terenie...

Wizyta uczniów klasy kadeckiej

29.05.2018
W Zakładzie Karnym w Rawiczu gościli uczniowie pierwszej klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu – klasy mundurowej (kadeckiej).

Aktualności

W Zakładzie Karnym w Rawiczu zorganizowany został dla osadzonych – uczniów Centrum Kształcenia Ustawicznego – „Dzień Sportu”.

Z darem serca

01.06.2018

Integracyjny Dzień Dziecka z udziałem Zakładu Karnego w Rawiczu.

24 – godzinny bieg sztafetowy na stałe wpisał się już do kalendarza wydarzeń sportowych organizowanych na terenie Zakładu Karnego w Rawiczu. Jego piąta edycja za nami, a doba zmagań z wysiłkiem i zmęczeniem pozwoliły na osiągnięcie rewelacyjnego wyniku. Tegorocznej imprezie nadano szczególny charakter – uczczono nią bowiem jubileusz 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W związku z wdrażaniem zmodyfikowanego funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego – tworzeniem Zespołów Terenowych w jednostkach organizacyjnych, w tym w Zakładzie Karnym w Rawiczu, Zakład prowadzi nabór kandydatów do Służby Więziennej.

W Zakładzie Karnym w Rawiczu gościł Jerzy Górski, który zaprezentował uczestnikom programu resocjalizacyjnego „Złota Setka” - film fabularny Łukasza Palkowskiego pt. „Najlepszy”. Spotkanie stało się okazją do dyskusji i refleksji na temat walki z własnymi słabościami, sile, którą można czerpać z pasji i nadziei, która odpowiednio podsycana, potrafi zdziałać cuda.

Na murze Zakładu Karnego w Rawiczu odsłonięto tablicę pamiątkową – w hołdzie ofiarom niemieckiego narodowego socjalizmu pomordowanym i zamęczonym w więzieniu w latach 1939-1945 – Polakom i Żydom.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej