Miasto: Tarnów

Ulica: Konarskiego 2

Kod pocztowy: 33-100

Email: zk_tarnow@sw.gov.pl

Telefon: 14 623 51 00

Fax: 14 621 56 77

Święto Konstytucji 3 Maja

07.05.2018
Miniony długi weekend większości z nas kojarzy się przede wszystkim z odpoczynkiem. Dla funkcjonariuszy służb mundurowych rokrocznie upływa w akcencie patriotycznych obchodów świąt narodowych.

Zawsze w służbie drugiemu człowiekowi

26.04.2018
Na co dzień pełni służbę w ambulatorium zakładu karnego. Styka się z ludzkim cierpieniem, słabościami, niedomaganiem. Zawsze chętny do pomocy, opanowany, spokojny, życzliwy i uprzejmy. Starszy pielęgniarz mł. chor. Daniel Łoboda także poza służbą jest wrażliwy na sprawy...

Bohaterska postawa funkcjonariusza Służby Więziennej

06.04.2018
Bycie funkcjonariuszem Służby Więziennej zobowiązuje. Funkcjonariuszem się jest, a nie bywa. Taka dewiza towarzyszyła oddziałowemu Działu Ochrony chor. Łukaszowi Smalarzowi, który w czasie wolnym od służby dokonał spektakularnego zatrzymania agresywnego przestępcy.

Aktualności

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych, osadzeni z tarnowskiego zakładu karnego, mają możliwość zwiedzania Muzeum Przyrodniczego im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach oraz rezerwatu przyrody „Skamieniałe Miasto”.

Wzorem lat ubiegłych, w miniony weekend, odbyło się sprzątanie obszarów Miasta Tarnowa. W akcję zostali zaangażowani osadzeni z tarnowskiego zakładu karnego.

Wzorem lat ubiegłych w tarnowskiej jednostce kontynuowane są szkolenia zawodowe finansowane z funduszy unijnych w ramach PO WER. Kolejne osoby, odbywające karę pozbawienia wolności, mają okazję doskonalić swoje kwalifikacje celem znalezienia zatrudnienia, najpierw w warunkach izolacji, później w środowisku wolnościowym.

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Tarnowie uczcili pamięć o Żołnierzach Niezłomnych poprzez uczestnictwo w lokalnych uroczystościach patriotycznych.

Pod koniec ubiegłego tygodnia funkcjonariusze Zakładu Karnego w Tarnowie uczestniczyli w  odprawie służbowej z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie.

Służba Więzienna pełni ważną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa. Jednym z jej podstawowych zadań jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, przebywającymi w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz zapewnienie w nich porządku i bezpieczeństwa. Misją Służby Więziennej jest prowadzenie oddziaływań wobec skazanych, które mają przyczynić się do umożliwienia im powrotu do społeczeństwa oraz przestrzegania obowiązującego porządku prawnego.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej