Miasto: Uherce Mineralne 153

Ulica: Uherce Mineralne

Kod pocztowy: 38-623

Email: zk_uherce@sw.gov.pl

Telefon: 134608850

Fax: 13 461 84 00

Życzenia Wielkanocne Dyrektora Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych

29.03.2024
W imieniu własnym oraz wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych składam najserdeczniejsze życzenia zdrowych i pełnych radości Świąt Wielkanocnych.

Dzień Kobiet w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych

08.03.2024
Wydarzenia z okazji Dnia Kobiet w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych rozpoczęły się już 7 marca od zorganizowanego przez dział penitencjarny koncertu muzyki jazzowej.

Ważny dzień dla więzienników. Uherce Mineralne pamiętają o historii Służby Więziennej

08.02.2024
-Więzienia i zakłady wychowawczo-poprawcze w obrębie Państwa Polskiego pozostają pod zarządem Ministerstwa Sprawiedliwości. Z perspektywy czasu ten oczywisty zapis zawarty w pierwszym artykule dekretu z dnia 8 lutego 1919 roku w sprawie tymczasowych przepisów więziennych...

Aktualności

Przez blisko 15 lat kilkudziesięciu osadzonych pod nadzorem wychowawców ds. kulturalno-oświatowych tworzyło miesięcznik GaZK, który na przestrzeni minionych lat od kilku stronnicowego czasopisma przeszedł drogę do profesjonalnie redagowanej gazety.

27 stycznia przypada 79 rocznica wyzwolenia nazistowskiego obozu w Auschwitz-Birkenau. W ramach tygodniowych obchodów na terenie Podkarpacia zostały zorganizowane prelekcje, wystawy okolicznościowe, wykłady historyków poświęcone zagładzie, stosunkom polsko-żydowskim i kulturze żydowskiej oraz pokazy filmów o tematyce związanej z Holokaustem.

W dniu 24 stycznia do naszej jednostki penitencjarnej przybyli uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych z Brzozowa.

W dniu 19.01.2024r., trzech funkcjonariuszy  Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych otrzymało odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Dla skazanych, którzy aktywnie uczestniczą w prawosławnym życiu religijnym, zorganizowana została uroczysta msza. Inicjatorem był Wiaczesław Janiel - kapelan prawosławny w naszej jednostce penitencjarnej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej