Miasto: Garbatka - Letnisko

Ulica: Brzustów 62

Kod pocztowy: 26-930

Email: zk_zytkowice@sw.gov.pl

Telefon: (48) 62-11-250

Fax: (48) 61-46-030

Bezpieczeństwo - cybernetyczne

29.09.2022
W dniu dzisiejszym w Zakładzie Karnym w Żytkowicach odbyło się szkolenie funkcjonariuszy z udziałem specjalisty do spraw cyber-bezpieczeństwa w sieci teleinformatycznej.

Profilaktyczne spotkanie z funkcjonariuszami Policji

15.09.2022
Działanie środków psychoaktywnych oraz omówienie działania tych substancji na organizm człowieka – to jedno z zagadnień omawianych podczas spotkania z funkcjonariuszami policji

12 września – Dzień Brukarza

12.09.2022
12 września - Dniem Brukarza, został ustanowiony w celu podkreślenia i zwrócenia uwagi na osoby pracujące w tym zawodzie. W zawodzie, który wymaga starannego przygotowania, fachowości oraz dokładności.

Aktualności

1 września 1939 roku - Ideą ,,Dębu Wolności'' jest sadzenie drzewka dębowego jako symbolu „żywego pomnika” .

Dlaczego ludzie z taką przyjemnością wprowadzają się w stan, w którym tracą nad sobą kontrolę i często dochodzi do wypadków ? Tak dzieje się od wieków a ofiar tragedii rodzinnych przybywa...

Muzyka stale towarzyszy człowiekowi i jest istotnym czynnikiem kształtującym jego funkcjonowanie. Pozwala na odnalezienie odpowiedzi na pytania: kim jestem i kim będę?

26 sierpnia 2022 roku, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach spotkali  się z osobami bezrobotnymi z powiatu zwoleńskiego.

Dzień Miłośników Książek ma za zadanie popularyzację czytelnictwa, nie tylko wśród osób pozbawionych wolności, w takim miejscu jak jednostka penitencjarna pełni funkcję szczególną.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyli w  Dniach Jedni Letnisko oraz Dożynkach w Chotczy zorganizowanych przez władze samorządowe.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej