6 czerwca 2023 roku mjr Damian Knap - Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie podpisał kolejną umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z Firmą Eco Harpoon-Recycling Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Jacka Kolanko – Prezesa Zarządu.

W dniu 4 czerwca 2023 r. funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie promowali Służbę Więzienną podczas miejsko – gminnych zawodów strażackich jednostek OSP, zorganizowanych na stadionie sportowym w Siennicy Nadolnej.

Areszt Śledczy w Krasnymstawie kontynuuje realizację Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz  rozpoczyna działania w związku z programem "W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE".

Z okazji Dnia Dziecka funkcjonariusze Służby Więziennej uczestniczyli w Dniu Dziecka I Rodziny organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczym w Krasnymstawie, gdzie przygotowali dla najmłodszych liczne atrakcje.

W dniu 29 maja 2023 roku grupa studentów kierunku Pedagogiki resocjalizacyjnej z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie wraz z opiekunem, odwiedziła krasnostawską jednostkę penitencjarną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej