Pompki dla Wojtka

09.06.2020

Funkcjonariusze Nieetatowej Grupy Interwencyjnej Aresztu Śledczego w Mysłowicach podjęli wyzwanie w ogólnopolskiej akcji charytatywnej #GaszynChallange.

W ramach realizacji wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pn. #Resort Sprawiedliwości Pomaga – w mysłowickim areszcie skazani w ramach programu resocjalizacyjnego szyją maseczki.

Z dniem 27 maja 2020 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał mjr. Waldemara Turczynowskiego na stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Mysłowicach.

Z inicjatywy wychowawcy ds. kulturalno oświatowych skazani przebywający w mysłowickiej jednostce mieli możliwość nagrania na płycie CD życzeń oraz przesłania ich do swoich matek, z okazji obchodzonego w dniu 26 maja Dnia Matki.

W mysłowickiej jednostce penitencjarnej realizowany jest program edukacyjno resocjalizacyjny pt. "PANACEUM" w ramach którego więźniowie szyją maseczki ochronne.

Wiosną 1940 roku, NKWD zamordowało blisko 22 tysiące polskich obywateli. Wśród nich było dwóch funkcjonariuszy Straży Więziennej w Mysłowicach - Witold Bubik i Jan Wykurz.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej