Osadzeni w Areszcie Śledczym w Olsztynie aktywnie uczestniczą w przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia.

Komunikat

03.12.2021

Komunikat Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie

W dniu 22 listopada na terenie Aresztu Śledczego w Olsztynie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy olsztyńską jednostką penitencjarną, a Nadleśnictwem Olsztyn.

W dniu 20 sierpnia 2018 r. został powołany Zespół Terenowy Systemu Dozoru Elektronicznego Aresztu Śledczego w Olsztynie, który rozpoczął wykonywanie zadań zleconych przez Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej