Pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu podczas spotkania z osadzonymi przedstawili formy pomocy dla osób opuszczających zakłady karne.

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych skazani pod opieką wychowawcy odwiedzili Archiwum Państwowe w Radomiu.

W ramach realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU” funkcjonariusze odwiedzili jedną z radomskich szkół.

W ramach programu resocjalizacyjnego z zakresu profilaktyki uzależnień, grupa skazanych uczestniczyła w spektaklu teatralnym wystawionym przez krakowski Teatr Kurtyna.

W Powiecie Przysuskim na terenie obiektu turystycznego „Skałki” w Nadleśnictwie Przysucha w dniu 05.03.2023 r. odbył się XI Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym”. Inicjatywa upamiętnia żołnierzy polskiego powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego.

W dniu 3 marca kilkunastu osadzonych w ramach programu resocjalizacyjnego wzięło udział w spotkaniu z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej