W Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce ruszyła kampania edukacyjna pod nazwą “Palec w kałamarzu

Kolejna grupa uczniów przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. Program realizuje zadania z zakresu edukacji prawnej mające na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej oraz przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży.

Na zaproszenie Lasów Państwowych Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce dołączyli do akcji sadzenia drzew na terenie Nadleśnictwa Jabłonna.

23 kwietnia 2023 roku odbyły się zajęcia przeprowadzone przez profesjonalną firmę szkoleniową Introduction to Higer Level Sp. z o. o. w ramach programu readaptacji społecznej skazanych za przestępstwa komunikacyjne.

Pobyt w jednostce penitencjarnej w ramach „Kliniki Penitencjarnej” to innowacyjny projekt realizowany przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej