Agata Krzywdzińska - inspektor działu ewidencji z Oddziału Zewnętrznego w Toruniu zdobyła kolejne sukcesy sportowe. Ranga wydarzenia to prawdziwy powód do dumy. Tym razem wzięła udział w Paralekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Paryżu World Para Athletics.

Mjr Aleksander Pastwa, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu reprezentujący Oddział Zewnętrzny w Toruniu uczestniczył w uroczystym zakończeniu roku szkolnego uczniów ZDZ w Toruniu.

Do toruńskiego Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Inowrocławiu przybyli kolejni studenci.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu przedstawili ofertę zatrudnienia w szeregach formacji.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu opowiadali o służbie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmży.

W siedzibie Komendy Ochotniczych Hufców Pracy odbyły się Targi Pracy pod nazwą "Festiwal zawodów". Podczas targów zaprezentowano również ofertę zatrudnienia w Służbie Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej