Mimo trudnej sytuacji jaka obecnie panuje w naszym kraju, nie zapominamy o potrzebach osób ciężko chorych. Załoga zamojskiej jednostki penitencjarnej chętnie uczestniczy w nieustannej zbiórce plastikowych nakrętek.

W dniu 4 listopada w Zakładzie Karnym w Zamościu odbył się III Bieg dla Niepodległej. Impreza sportowo-edukacyjna towarzysząca obchodom Narodowego Święta Niepodległości odbyła się na terenie Oddziały Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu.

W ostatnich dniach października grupa skazanych z Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu, w ramach zajęć kulturalno – oświatowych, odwiedziła pomniki Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej przy ulicy Partyzantów w Zamościu oraz mogiły pomordowanych na cmentarzy przy ulicy. Peowiaków i zamojskiej Rotundzie.

Wszyscy musimy zadbać o to, by na naszych drogach było bezpiecznie. Dobrą okazją do refleksji nad swoim "drogowym" zachowaniem jest udział skazanych w programie realizowanym w zamojskiej jednostce penitencjarnej pt. "STOP – Bezpieczny, trzeźwy kierowca".

17 września 2021 roku Zamościanie upamiętnili 82 rocznicę napaści sowietów na Polskę. Podczas uroczystości Zakład Karny w Zamościu reprezentował zastępca dyrektora mjr Piotr Burak wraz z pocztem sztandarowym.

Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych także wśród osadzonych. Organizatorzy upatrują szczególną rolę w szkoleniu młodych osób, tak by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej