W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim zakończył się kolejny świąteczny program resocjalizacji. Zachowanie wszystkich zwyczajów i kultywowanie związanych z nimi obrzędów, staje się łącznikiem między ludźmi. Kultywowanie tradycji może ułatwić skazanym ponowne wejście w rolę społeczną, np. męża, brata czy ojca, pomoże scalić rodzinę. Cykliczność obyczajów daje poczucie bezpieczeństwa zarówno osadzonemu powracającemu do rodziny jak i jego bliskim. Poszanowanie...

W ubiegłym tygodniu kpt. Piotr Grabczak – zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu podpisał umowę o odpłatne zatrudnienie skazanych z Panią Moniką Krasnopolską – właścicielką przedsiębiorstwa budowlanego. Skazani w ramach współpracy, podejmą zatrudnienie w branży budowlanej. Praca którą będą wykonywali będzie finansowana ze środków unijnych w miejscowościach nieopodal zamojskiej jednostki penitencjarnej.

24 marca 2023 r. funkcjonariusze bialskiej jednostki penitencjarnej gościli uczniów wraz z kadrą pedagogiczną Zespołu Szkół Im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim.

W dniu 23 marca 2023 r. Areszt Śledczy w Krasnymstawie odwiedziła młodzież wraz z kadrą pedagogiczną z Zespołu Szkół w Żółkiewce.

23 marca uczniowie 1 klasy II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie w ramach ogólnopolskiego programu „W SŁUŻBIE PRAWU” wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, które odbyły się na terenie hrubieszowskiej jednostki penitencjarnej.

Praca nad sobą, wiara we własne siły, rozwój – wielowymiarowość oddziaływań terapeutycznych prowadzonych w Ośrodku Diagnostycznym Aresztu Śledczego w Lublinie przynosi „dobre owoce”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej