W dniu 23 lutego 2024 r., pożegnaliśmy kilkoro naszych funkcjonariuszy, którzy z dniem dzisiejszym odchodzą na zasłużoną emeryturę.

19 lutego 2024 roku w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin’’.

Corocznie dnia 22 lutego obchodzony jest Europejski Dzień Ofiar Przestępstw. W Polsce święto ustalono na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 12 lutego 2003 roku celem monitorowania sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Jest ono apelem, o respektowanie praw przysługujących ofiarom przestępstw na mocy obowiązujących unijnych przepisów.

23 lutego obchodzimy Dzień Depresji. Celem inicjatywy jest potrzeba przybliżenia wzbierającego na sile, przez wielu niezrozumiałego, dotykającego coraz większą grupę osób stanu owego „bezgranicznego smutku”, poczucia rezygnacji, a nawet chęci dalszego życia. Nieczęsto zdarza się nam mówić o tym, jak zjawisko to funkcjonuje w warunkach instytucji zamkniętej, w zakładzie karnym. Światowy Dzień Walki z Depresją wydaje się ku temu właściwym pretekstem.

W dniu 21 lutego br., dzięki uprzejmości Pana mgr. Bartłomieja Barteckiego, osadzeni z Zakładu Karnego w Hrubieszowie mogli nieodpłatnie obejrzeć zbiory archeologiczne, historyczne i etnograficzne, związane z miastem i okolicą (kotlina hrubieszowska), znajdujące się w Muzeum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Od 21 lat obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, przypadający 22 lutego. Co roku w tym czasie Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (19-23 lutego).

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej