W czasie wolnym od służby starszy oddziałowy st. sierż. sztab. Emil Wierzbicki z Zakładu Karnego w Hrubieszowie pasjonuje się pszczołami.

26 lipca w siedzibie PCK Oddział Rejonowy w Hrubieszowie funkcjonariusz naszej jednostki otrzymał odznaczenie przyznawane krwiodawcom.

W ramach promocji Służby Więziennej przyjęliśmy zaproszenie wzięcia udziału w festynie z okazji Dni Garbatki Letnisko

W dniu 19 lipca 2022 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej ppłk Artur Ambrozik zawarł umowę z Panem Marianem Semeniukiem – Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „GRANIT” Sp. z.o.o. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dachu wraz z adaptacją poddasza budynku koszarowego B w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej”.

Przeprowadzony pilotaż pomoże wykorzystać w całym kraju procedury mediacji przede wszystkich dla dobra osób pokrzywdzonych – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas zorganizowanej w Lublinie przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości konferencji. Podsumowuje ona projekt „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”.

Instalacja fotowoltaiczna wykorzystuje proces produkcji energii elektrycznej z darmowego źródła energii - promieniowania słonecznego. Ogniwa fotowoltaiczne przechwytują promienie świetlne, a następnie inwerter zamienia prąd stały wytworzony w panelach na prąd zmienny.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej