Wsparcie zza krat

02.11.2023

Funkcjonariusze Służby Więziennej odwiedzili kolejne miejsce. Tym razem wybrali się do Hospicjum Palium w Poznaniu. Celem wizyty były rozmowy oraz przekazanie pięknych poduszek wykonanych przez skazanych w ramach programu resocjalizacyjnego „Wsparcie zza krat”.

28 października br. w Zakładzie Karnym w Krzywańcu dokonano uroczystego otwarcia Centrum Sztuki Osadzonych – pierwszego ogólnopolskiego ośrodka, w którym odbywa się resocjalizacja poprzez sztukę przy współudziale osób pozbawionych wolności

Kto czyta – żyje wielokrotnie… (Józef Czechowicz), a „Czasem przeczytanie jakieś książki stanowi o losie człowieka” (Ralph Waldo Emerson). Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Rawiczu podejmuje działania promujące czytelnictwo wśród osadzonych jako element działań resocjalizacyjnych.

Mamy kolejne porozumienie z Ośrodkiem Pomocy Postpenitencjarnej.

W potulickiej jednostce penitencjarnej przewodnicy psów służbowych zorganizowali już trzecią akcję pomocową "KARMA WRACA" na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy.

Zakład Karny w Potulicach wspólnie z NSZZFiPW Zarząd Terenowy w Potulicach organizuje Okręgowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym o Puchar Dyrektora Okręgowego  w Poznaniu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej