Akcje zbierania plastikowych nakrętek to nie tylko przejaw dbania o ekologię. To również jedna z popularnych form niesienia pomocy innym. Cele są różne – zakup wózka inwalidzkiego, sfinansowanie leczenia, pomoc domom dziecka itp. Nasi funkcjonariusze chętnie angażują się w tego typu przedsięwzięcia.

Każda kropla krwi ratuje życie. Nikt z nas nie wie, kiedy będzie jej potrzebował. Dlatego funkcjonariusze, pracownicy jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, emeryci naszej formacji oraz osoby zaprzyjaźnione podczas edycji akcji Nasza Krew - Nasza Ojczyzna w dniach 24 października – 23 grudnia 2022 roku oddali aż ponad 137 litrów krwi!

Wielu tragicznych w skutkach zdarzeń można by uniknąć, dokonując właściwych wyborów. Po raz kolejny przypomina o tym kampania społeczna pn. „Raz, dwa, trzy – zginiesz TY!"

W pierwszych dniach Nowego Roku delegacja funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu oddała hołd zmarłym funkcjonariuszom Straży Więziennej i wymiaru sprawiedliwości szczególnie zasłużonym naszej formacji. Dbanie o dziedzictwo narodowe stanowiące dorobek poprzednich pokoleń, świadczy o korzeniach naszego społeczeństwa, potwierdza w sensie materialnym i duchowym tożsamość narodu.

Mijający rok, pomimo napotkanych trudności należy uznać za udany. Najważniejszy cel funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Przytułach Starych - ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw - został wykonany. Co się wydarzyło w penitencjarnym, zamkniętym świecie - przeczytacie poniżej.

Spośród kadry liczącej ponad 500 funkcjonariuszy i pracowników białołęckiej jednostki penitencjarnej większa część to dział ochrony i dział penitencjarny.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej