W drugą sobotę października funkcjonariusze Służby Więziennej okręgu katowickiego pielgrzymowali wraz z kolegami z całej Polski na Jasną Górę, zanosząc przed oblicze Matki Boskiej Częstochowskiej swoje troski, radości, prośby i wyrazy wdzięczności.

Zakład Karny w Herbach przekazał Nadleśnictwom Heby, Koszęcin i Lubliniec 27 budek lęgowych wykonanych przez osadzonych.

Kursy zawodowe dla skazanych to szansa na prawidłową readaptację społeczną.

W Zakładzie Karnym w Herbach nawet przy codziennych czynnościach funkcjonariusze zachowują czujność. Nie ma mowy o rutynie.

Funkcjonariusze ZK w Herbach i OZ w Lublińcu od wielu lat uczestniczą w akcjach charytatywnych niosąc pomoc potrzebującym.

W Zakładzie Karnym w Herbach zaprezentowano osadzonym wystawę pt. „ Rok 1920 na Górnym Śląsku ”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej