W dniu 9 maja 2022 r. w Chełmie Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Andrzej Weremko zawarł umowę z Panem Piotrem Jurek właścicielem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego JUREX na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pawilonu mieszkalnego B wraz z łącznikiem w Zakładzie Karnym w Chełmie”.

W dniu 8 maja o godz.13.00 czasu polskiego (11:00 UTC) od obu Ameryk, po Oceanię, przez Europę i Afrykę – w 9 edycji Wings for Life World Run 2022 wszyscy uczestnicy wystartowali samodzielnie, ale jednocześnie.

Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Andrzej Weremko podpisał kolejną umowę dotycząca odpłatnego zatrudnienia skazanych z Zakładu Karnego w Chełmie na rzecz firmy "Transpol Borsuk Spółka Jawna" reprezentowana przez Martę i Jacka Borsuk.

8 kwietnia br. zostało zawarte porozumienie oraz umowa odnośnie zatrudnienia osadzonych pomiędzy chełmską jednostką penitencjarną a Nadleśnictwem w Chełmie.

Szkolenie dla funkcjonariuszy i pracowników jednostki penitencjarnej przeprowadzone przez Panią Annę Szalast Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz Pana Andrzeja Wróbla pracownika socjalnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej