W dniu 30 września 2022 r. w Zakładzie Karnym w Łupkowie odbyła się Uroczystość Odsłonięcia Obelisku z Tablicą Upamiętniającą Internowanych Działaczy Opozycji w 1982 r.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Łupkowie wzięli udział w festynie dla dzieci

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Łupkowie angażują się w pomoc Ukrainie.

Po raz kolejny Służba Więzienna zaangażowała się w realizację proekologicznych projektów w Gminie Komańcza.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Łupkowie wzięli udział w uroczystościach uchwalenia Konstytucji 3 maja w Zagórzu oraz Komańczy.

Osadzeni w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu wyplatają siatki maskujące dla wojsk ukraińskich.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej