18 stycznia 2022 roku na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim odbyła się pierwsza w tym roku terenowa akcja honorowego krwiodawstwa "Podaruj krew - uratuj życie!", której organizatorem jest Burmistrz Miasta Opole Lubelskie, Komendant Powiatowy Policji, Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Była to również znakomita okazja do włączenia się funkcjonariuszy i pracowników...

Końcówka 2021 roku była emocjonująca, okazało się bowiem, że powrót do korzeni, do dziennikarskiego charakteru konkursu okazał się strzałem w dziesiątkę. Trzy kategorie – felieton, reportaż i wywiad w połączeniu z tegorocznym mottem „Przyjdzie taka chwila gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek” ( Louis L’Amour) zaowocowały nadesłaniem 36 prac spełniających kryteria ustalone w regulaminie Negatywu.

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla, w  pierwszy poniedziałek Nowego Roku 3 stycznia w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim była celebrowana Święta Liturgia którą sprawował prawosławny kapelan Zakładu Karnego ks. Michał Doroszkiewicz, a rolę psalmisty pełnił Pan Paweł Mróz parafianin z Puław.

w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-CoV-2

Pomagamy - ratujemy

16.12.2021

W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim cyklicznie od kilku lat realizowany jest program resocjalizacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym roku wzięło w nim udział 95 skazanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej