Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu – ppłk Arkadiusz Skafiriak spotkał się z Panem Markiem Kawińskim – prezesem firmy KAW-MET w celu podpisania aneksu do umowy o odpłatnym zatrudnieniu skazanych.

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi spowodowanymi opadami śniegu Zakład Karny w Przemyślu skierował do pomocy przy odśnieżaniu miasta grupę osadzonych.

W dniu 5 12.2022 r. przemyską jednostkę penitencjarną odwiedził Mirosław Kolczyk „Kolah”.

W dniu 1.12.2022r. w Zakładzie Karnym w Przemyślu odbyło się uroczyste ślubowanie dwóch nowo przyjętych funkcjonariuszy działu ochrony. Dyrektor jednostki ppłk Arkadiusz Skafiriak złożył funkcjonariuszom gratulacje i życzył sukcesów w służbie. Tekst: mjr Piotr Pijanowski Zdjęcia: st. szer. Joanna Mendygral

W dniu 18 listopada funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przemyślu brali udział w Targach Pracy organizowanych przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Podczas uroczystości Zakład Karny w Przemyślu reprezentował Zastępca Dyrektora – ppłk Jacek Szlachcic.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej