16 marca br. w Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyła się odprawa roczna, podsumowująca działalność i funkcjonowanie jednostki w roku 2021

Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, powstaje baza osób gotowych oddać krew

W Zakładzie Karnym w Siedlcach realizowany jest program psychokorekcyjny „ HIOB” dla kierowców odbywających karę pozbawienia wolności wskutek prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.

Zakład Karny w Siedlcach uczestniczył w uroczystościach 78. rocznicy uwolnienia oficerów sztabu XII Podlaskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych przez żołnierzy z oddziału Narodowych Sił Zbrojnych sierż. pchr. Stefana Kosobudzkiego ps. "Sęk" z niemieckiego więzienia w Siedlcach

W dniach 08.03-10.03.2022r. w Zakładzie Karnym w Siedlcach 5 skazanych brało udział w programie z zakresu profilaktyki uzależnień, którzy mają stwierdzone uzależnienie i są po przebytych oddziaływaniach terapeutycznych.

Każdego dnia tysiące kobiet pełni służbę w zakładach karnych i aresztach śledczych. 8 marca rokrocznie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej