W dniu 15 czerwca 1844 roku oddano do użytku więzienie wybudowane w Siedlcach, w latach 1841 – 1843. Dziś jest to jedna z najstarszych jednostek penitencjarnych w kraju

Na czym polega praca funkcjonariusza Służby Więziennej? Jak wygląda więzienna rzeczywistość? Odpowiedź na postawione pytania uzyskali uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego podczas wizyty w Zakładzie Karnym w Siedlcach

W Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyło się podpisanie umowy dotyczącej odpłatnego zatrudnienia osób pozbawionych wolności na terenie zakładu karnego na rzecz firmy Arche S.A. z siedzibą w Warszawie

Za wielkim niedostępnym murem, w  bezpośrednim kontakcie ze skazanymi wykonują działania ochronne chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw. Gotowi na podejmowanie działań z narażeniem własnego zdrowia. To oni - funkcjonariusze działu ochrony Służby Więziennej.

W ramach zajęć kulturalno - oświatowych zorganizowanych przez kadrę penitencjarną, osoby pozbawione wolności pisały listy do swoich matek by powiedzieć im to, czego nie potrafili powiedzieć na wolności.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach spotkali się w murach siedleckiego uniwersytetu ze studentami kierunków: kryminologia, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, administracja

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej