Kolejni skazani odbywający karę pozbawienia wolności już wkrótce będą mogli podjąć pracę w charakterze pomocnika piekarza

Szkolenie z WOT

18.07.2023

W ubiegłym tygodniu odbyły się szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej z przysposobienia wojskowego prowadzone przy współudziale Wojsk Obrony Terytorialnej, w których wzięło udział 10 funkcjonariuszy Zakładu Karnego we Wronkach.

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyboru najemcy hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalnym będącej w trwałym zarządzie Zakładu Karnego we Wronkach o powierzchni użytkowej 1551,80 m²  wraz z gruntem: powierzchnia zabudowy 1374,60 m² oraz niezbędną infrastrukturą (utwardzony dojazd do hali wraz z placem parkingowym oraz terenem zielonym) położoną we Wronkach, działka  nr ewidencyjny 1439,1444. 

Zaledwie dwa tygodnie temu mieliśmy okazję kibicować wszystkim fanatykom biegania podczas „Wronieckiej Dychy”, a już kolejna rywalizacja sportowa za nami.

II etap prac

30.06.2023

W chwili obecnej zostały zakończone kolejne fronty robót budowlanych w ramach drugiego etapu prac i oddano do użytku budynek, w którym znajduje się Pawilon G – Izba Chorych i Kaplica, ponadto rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Wartowni i Administracji, Biura Przepustek i Bramy Głównej.

W mijającym tygodniu dwie kolejne szkoły naszego regionu uczestniczyły w realizacji Ogólnopolskiego Programu Służby Więziennej „W służbie prawu”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej