Pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej a Krajową Radą Kuratorów zawarto dzisiaj (19 marca 2024 r.) porozumienie o współpracy.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Fundacją Dies Mei jej przedstawiciele w dniu 18 marca br. przeprowadzili z osadzonymi szkolenie.

W ramach ogólnopolskiej akcji honorowego krwiodawstwa, trwającej od 8 stycznia do 8 marca br., funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej oddali ponad 1727 litrów krwi.

Z dniem 14 marca 2024 roku Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, odwołał ze stanowiska Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Piotra Sękowskiego.

Funkcjonariuszka Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju zajechała drogę pijanej kobiecie kierującej samochodem.

W dniu 12 marca 2024 r. w Areszcie Śledczym w Świdnicy miała miejsce wyjątkowa prezentacja umiejętności skazanych, które nabyli w wyniku wyjątkowego programu resocjalizacyjnego „Psy na spacerniaku”, realizowanego przy współpracy funkcjonariuszy Służby Więziennej z uznanym i cenionym dogoterapeutą Krzysztofem Tatarem. Ponadto w ramach spotkania odbyła się uroczysta promocja filmu dokumentalnego „Pies w więzieniu”, który dokumentuje cały projekt realizowany...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej