Komunikat

19.07.2021

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848 z późn. zm. ), art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 poz. 53) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm. ) mając na uwadze konieczność podjęcia działań...

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości uruchomiła rekrutację na nowe kierunki studiów podyplomowych.

W tym roku promocję oficerską otrzymało 268 funkcjonariuszy Służby Więziennej, w tym 82 kobiety. Jeden z nich to wychowawca działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Gliwicach.

Ponad 140 nowych pozycji trafiło do aresztowej biblioteki. Oprócz książek zbiory zasiliły też puzzle i gry planszowe, płyty CD i DVD. Nowe pozycje przekazane zostały czytelnikom przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach.

Współpraca Aresztu Śledczego w Gliwicach z Zespołem Szkół Ekonomiczno – Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach będzie kontynuowana. Uczniowie kolejnych roczników klas mundurowych poznają specyfikę pracy funkcjonariusza Służby Więziennej.

Komunikat

11.06.2021

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848 z późn. zm. ), art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 poz. 53) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm. ) mając na uwadze konieczność podjęcia działań...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej