28 maja 2023 r. na terenie Dworu Sztuki w Siennicy Różanej funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie brali udział w pikniku z okazji „Dni Siennicy Różanej”.

W dniu 21 maja 2023 r. funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie promowali Służbę Więzienną w czasie Międzygminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych zorganizowanych na Stadionie Miejskim w Krasnymstawie.

Areszt Śledczy w Krasnymstawie kontynuuje realizację Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Areszt Śledczy w Krasnymstawie rozpoczyna XXIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Więziennej im. Artura Nowosada.

W dniu 12 maja 2023 r. obchodziliśmy kolejną rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Informujemy, rekrutujemy, kształcimy... Funkcjonariusze krasnostawskiej jednostki penitencjarnej aktywnie angażują się w działania promujące nabór do Służby Więziennej oraz edukację w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej