W minioną sobotę na terenie bydgoskiego „Myślęcinka” funkcjonariusze Służby Więziennej wraz z rodzinami mieli okazję uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu – pikniku z okazji Dnia Dziecka.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie oraz funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy uczestniczyli w Dniach Wydziału Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Służba Więzienna jest formacją uzbrojoną, dlatego ważnym elementem podczas pełnienia służby jest umiejętne posługiwanie się bronią. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy stale podnoszą swoje kwalifikacje w tym zakresie.

Podczas spotkania mjr Mariusz Cychowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy podpisał porozumienie z mgr inż. Leszkiem Sobieraj – Dyrektorem XII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.

Bydgoski areszt odwiedzili przedstawiciele Nadleśnictwa Bydgoszcz. Zacieśnienie więzi pomiędzy Służbą Więzienną, a Lasami Państwowymi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej