W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

"Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?" (Martin Luther King Jr.)

Służba Więzienna jest nowoczesną i rozwijającą się formacją mundurową. Stale doskonalimy metody naszej pracy oraz inwestujemy w zaplecze techniczne i lokalowe. Areszt Śledczy w Opolu nie pozostaje w tyle. Tym razem możemy pochwalić się zakończeniem przebudowy budynków garażowych na pomieszczenia archiwum zakładowego.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński z dniem 11 maja 2021 r. powołał kpt. Mariusza Gąskę na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu.

W sobotę, 8 maja br. z inicjatywy władz miasta Opola wspólnie uczczono 76. rocznicę zakończenia II wojny światowej. W wydarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej.

Delegacja funkcjonariuszy Służby Więziennej w składzie: zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu kpt. Tomasz Jastrzębski oraz specjaliści Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu mjr Przemysław Skórzewski i kpt. Dariusz Gruszecki, uczestniczyła dziś w opolskich obchodach Święta Narodowego 3 Maja, które ze względu na epidemię miały skromniejszą formę. Funkcjonariusze z pozostałych jednostek okręgu opolskiego również oddali hołd poległym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej